Huisregels

Huisregels Muziekfestival Blokzijl

Om uw verblijf op de evenementenlocatie zo prettig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij duidelijke huisregels. Als bezoeker van de evenementenlocatie gaat u akkoord met de volgende huisregels en bent u verplicht zich aan deze regels te houden.

 • Zonder polsbandje helaas geen toegang tot het evenemententerrein.
 • De polsbandjes dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden. Bij verlies of diefstal kunt u een nieuwe kopen.
 • Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
 • Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
 • Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
 • Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.
 • Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
 • U dient uw medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
 • De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
 • Op grond van uw gedrag op het terrein en/of de openbare weg rond de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als beledigingen, agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
 • De organisatie of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.
 • U dient aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en hulpdiensten direct op te volgen en na te leven.
 • Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan aanwezig materiaal zal worden verhaald op de veroorzaker.
 • Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
 • Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
 • U stemt ermee in dat de films/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
 • Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.
De organisatie en de beveiliging zullen streng controleren op overtreden van die huisregels en handelen als aangegeven.

juni 2018